Levenslust

In 2019 bestaat Amateurtuindersvereniging Levenslust 100 jaar! Wij zijn enorm trots dat we als tuinders al zoveel jaren met succes verenigd zijn. En dat gaan we op twee momenten vieren!

ATV Levenslust is in 1919 opgericht waarbij de officiële bekendmaking plaatsvond in café De Nieuwe Prins. De vereniging had toentertijd de beschikking over 33 leden. Op dit moment heeft de Vereniging de beschikking over 539 tuinen verdeeld over 4 complexen; te weten

-        Vijvertuinen, Kerkpolderweg  3 (49 tuinen),

-        Kooltuinmolensloot, Hoflaan 12 (125 tuinen),

-        Delftse Hout, Laantje van Levenslust 4 (287 tuinen) en

-        Biesland, Bieslandsepad 8 (78 tuinen).

De volkstuinen bieden heel veel mensen een zinvolle tijdsbesteding, geven kennis door aan de volgende generatie over het bezig zijn met de natuur en bieden de Delftse bevolking een boeiende omgeving om lekker in te kunnen wandelen.

Onze eerste jubileumviering vindt plaats op 23 juni. In besloten kring ontvangt burgemeester Marja van Bijsterveldt uit handen van de voorzitter van het hoofdbestuur van Levenslust het eerste exemplaar van het jubileum magazine. Hiermee geven zij het startschot voor de diverse feestelijkheden van Levenslust.

Later op diezelfde dag heffen we gezamenlijk met onze leden op elk van de complexen het glas tijdens een feestelijke handeling door wethouder Stephan Brandligt.

De tweede viering is later in het jaar op 14 september. Dan organiseren wij een spetterende feestmiddag voor al onze leden om gezamenlijk ons jubileumjaar weer af te sluiten.