Arboretum Heempark

Het Arboretum-Heempark Delft is een deel van het natuur- en recreatiegebied Delftse Hout, gelegen ten oosten van Rijksweg 13. Het park is aangelegd in de winter 1966-1967 als groene compensatie bij de stadsuitbreiding van de gemeente Delft.

Het woord arboretum stamt van het Latijnse 'arbor' en betekent boom. Een arboretum of bomentuin is dan ook een bomenverzameling in een tuin of park. Zo'n levende verzameling van veel verschillende soorten bomen (en heesters) heeft tot doel om:

  • kennis en materiaal te vergaren;
  • een “wetenschappelijke” collectie te vormen;
  • de kennis over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek.